ทำเลที่ตั้ง
ประการขายที่ดิน น.ส.๓ก จำนวน 19 ไร่

ต้องการขายที่ดิน (สวนส้ม) จำนวน 19 ไร่ (น.ส. ๓ก) ณ ตำบล กึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ดินบนเนินเขา ห่างจากลำน้ำแม่แตงประมาณ 50 เมตร ปัจจุบันทำเป็นสวนส้ม (สายน้ำผึ้ง)

้เจ้าของต้องการขายเพื่อเกษียณอายุการทำงาน ท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะได้ที่ดินเพื่อพัฒนาต่อในรูปแบบที่พักเพื่อการท่องเที่ยว หรือ วัตถุประสงค์อื่นแต่อยากคงรูปแบบของสวนส้มเอาไว้ หากต้องการให้ผู้ขายให้คำปรึกษาหรือถ่ายทอดประสบการณ์ในการดูแลสวนให้ ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลทั่วไป : ที่ดินห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ราว 60 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็นเส้นทางจากตัวเมืองบนทางหลวงหมายเลข 107 ถึงทางแยกเข้าสวน ประมาณ 40 กิโลเมตร จากนั้นมุ่งตรงเข้าสู่เส้นทางท่องเที่ยวแบบทัวร์ป่า สู่บ้านสบก๋าย อีกประมาณ 20 กิโลเมตร โดยที่ดินตั้งอยู่ห่างจากบ้านสบก๋าย ราว 5 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้นราว 45 นาทีจากตัวเมืองเชียงใหม่ โดยมีระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตรเป็นเส้นทางเลียบฝั่งลำน้ำแตง ที่ยังคงสภาพป่าไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยว ปางช้างและท่าปล่อยเรือ (ล่องแก่ง) อยู่ฝั่งตรงกันข้าม
แผนที่เส้นทางโดยสังเขป [ Click ที่แผนที่เพื่อดูรูปขยาย]

จากแผนที่ ท่านสามารถเดินทางเข้าสู่สวน (ที่ดินประกาศขาย) ได้ทั้ง 2 ฝั่งของลำน้ำแตง โดยที่อีกฝั่งหนึ่งนั้น มีเส้นทางที่ค่อนข้างลำบากกว่าและอาจจะเป็นอันตรายในฤดูฝน สำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่มีความชำนาญ เนื่องจากพื้นถนนเป็นดินลูกรัง ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1 ใน 4 ของเส้นทางจากทางแยกเข้าสู่สวน โดยจะเป็นเส้นทางเลียบลำน้ำแตงดังที่ปรากฏในรูปด้านบน
นอกจากนี้ บรรยากาศทั่วไปของสวนยังคงสภาพแวดล้อมที่ดีไว้อยู่ มีลมโกรกและไม่มีมลภาวะ รูปด้านล่างแสดงถึงสถานะเส้นทางรวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมของสวน (ท่านสามารถทำการ Click ที่รูปเพื่อดูภาพขยายได้)
สภาพถนนลาดยาง สภาพถนนคอนกรีต สภาพถนนลูกรัง สภาพถนนลูกรังใกล้สวน ทัวร์ป่า ขี่ช้าง
สภาพแวดล้อมที่สวน สภาพแก่งลำน้ำแตง พื้นที่สวนด้านบน พื้นที่สวนด้านล่าง ระยะห่างจากลำน้ำแตง