ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ


สำหรับข้อมูลเพื่อการตัดสินใจนั้น นอกเหนือจากภาพที่ผู้เขียนนำมาประกอบแล้ว ก็คงจะเป็นข้อมูลที่เป็นเงื่อนไขเล็กๆ น้อยๆ เพื่อความสบายใจ ก็คือ

1. เจ้าของสวนต้องการซื้อ - ขายโดยตรงกับผู้ซื้อจริงๆ โดยไม่ผ่านนายหน้า จะเป็นการดีมากๆ ครับ

2. ที่ดิน ยังเป็น น.ส. 3 ก อยู่ ยังไม่ได้จัดทำเป็นโฉนดครับ

3. หากผู้ซื้อต้องการคงรูปแบบสวนส้มไว้ แต่ขาดประสบการณ์ในการดูแล เจ้าของสวนจะรับภาระในการดูแลให้ครับ แต่คงต้องเป็นในลักษณะรับจ้างดูแลและถ่ายทอดประสบการณ์ให้นะครับ หรือหากจะปรับเปลี่ยนเป็นรีสอร์ท ที่พัก แล้วต้องการคนในเรื่องการดูแลสภาพสวนที่ปรับปรุงแล้ว ก็ไม่มีปัญหาครับ4. ที่สวนรับน้ำจากแหล่งต้นน้ำบนภูเขา ไม่ได้ใช้น้ำจากลำน้ำแตง น้ำที่ได้อยู่ในขั้นบริโภคได้แต่ต้องผ่านการกรองก่อนครับ ไม่งั้นในระยะยาวอาจจะเป็นนิ่วได้ เพราะเป็นน้ำที่ไหลผ่านดิน หิน ไม้ ปริมาณตะกอนอาจจะมากหน่อยครับ

5.บนสวนมีแหล่งเก็บน้ำที่สามารถแยกเพื่อใฃ้บริโภค และเพื่อการเกษตรได้ครับ ดังรูปที่ปรากฏด้านล่าง

6. เรื่องขยะและสิ่งปฏิกูล หากจัดทำเป็นรีสอร์ท หรือ ที่พักจำนวนมาก คงต้องเตรียมการให้ดีครับ เพราะจะปล่อยลงน้ำไม่ได้แน่นอน อาจจะต้องทำการขนถ่ายออกไปทิ้งที่ทางอำเภอกำหนด ครั้นจะเผาก็คงต้องทำเตาเผาที่ได้มาตราฐาน ไม่งั้นอาจจะเป็นปัญหากับแหล่งท่องเที่ยวอื่นได้ครับ
อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร ถังเก็บน้ำที่สามารถดัดแปลงเพื่อการบริโภค