ติดต่อผู้ขาย
การติดต่อผู้ขาย
 

บ้านเจ้าของที่ดิน
เลขที่ 16/1 หมู่ที่ 6 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะเยี่ยมชมดูก่อน เพื่อหาข้อมูลตัดสินใจในสถานที่จริง กรุณาโทรมานัดหมายได้ครับที่

- เจ้าของที่ดิน
         คุณลุงคำ         โทรศัพท์ 053-372184

- ผู้จัดทำ Web Site
         คุณสุชาติ         โทรศัพท์ 01-7830787
         E-mail : admin@portee.in.th, diow@premcenter.org

- กรุงเทพมหานคร
         คุณพรรณี         โทรศัพท์ 09-8250383