04 วัดชัยพระเกียรติ

with 7 comments

วันนี้เรามาเที่ยววัดในลำดับที่สี่ ที่อยู่เส้นทางถนนฅนเดินเชียงใหม่กันค่ะ

ประวัติวัดชัยพระเกียรติ

วัดชัยพระเกียรติ เดิมมีชื่อว่า วัดชัยผาเกียรติ์ สิ่ง ก่อสร้างที่อยู่ภายในวัดปัจจุบันเป็นของใหม่ทั้งหมด น่าจะเป็นเพราะโบราณสถานโบราณวัตถุภายในวัดผุพังไป จึงมีการบูรณะปลูกสร้างกันขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตาม วัดชัยพระเกียรติก็ยังมีหลักฐานว่าเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่ สมัยโบราณ ยุคราชวงศ์มังรายตอนกลางเท่าที่หลักฐานการค้นพบ ปรากฏชื่อของวัดชัยผาเกียรติ์ในโคลงนิราศหริภัญไชย จากประวัติของวัดที่ปรากฏ ในหลักศิลาจารึกหน้าพระวิหารที่สร้างขึ้นใหม่ ระบุว่าวัดชัยพระเกียรติเป็นพระอารามของนครเชียงใหม่มาแต่โบราณกาลสมัย พระเมกุฏิวิสุทธิวงค์ กษัตริย์เชียงใหม่จะทรงทำนุบำรุงวัดนี้มาจนถึงเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ลำดับ สุดท้ายของราชวงศ์มังราย
ส่วนการสร้างพระประธานในวิหารนั้น พระมหาจิรประภา กษัตริย์ราชวงศ์มังรายลำดับที่ 15 ทรงสร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสาวรีย์ถวายแด่สมเด็จพระชัยราชาธิราชกษัตริย์ในวงศ์สุวรรณภูมิ ซึ่งปกครองกรุงศรีอยุธยาระหว่าง พุทธศักราช 2081-2088  น้ำหนักทองที่หล่อ พระพุทธรูปองค์นี้มีอยู่ 5 ตื้อ 1 ตื้อ เท่ากับ 10 โกฏิ น้ำหนักทอง 5 ตื้อ  จึงเท่ากับ 50 โกฏิ จึงเรียกพระนามว่า “พระเจ้าห้าตื้อ” ที่ฐานของ พระพุทธรุปด้านหน้าเป็นอักษรพม่าส่วนด้านหลังเป็นอักษรพื้นเมืองเชียงใหม่  แสดงให้เห็นสมัยนั้นพม่ามีอิทธิพลควบคุมล้านนามาก ในสมัยพระเมกุฏิล้านนาเกิดการระส่ำระส่ายเป็นอย่างมาก ได้รับการกดขี่จากพม่าราษฏรได้รับความเดือดร้อนถูกสั่งเกณฑ์แรงงานเก็บภาษี มากจนทำให้เกิดความเดือดร้อน เมื่อล้านนาตกเป็นของพม่า พม่าเริ่มมีอิทธิพลทางด้านต่างๆ มากมายเช่นประเพณีต่างๆ แต่กษัตริย์พม่านั้นมีความเลื่อมใสทางพุทธศาสนา

จะเห็นได้ว่าทรงโปรดให้มีการอุปสมบทกุลบุตรอาราธนาพระภิกษุสงฆ์ทั้งคณะ วัดป่าแดงและคณะวัดสวนดอกไม้ไปแสดงธรรมถวายด้วย พม่าพยายามปฏิบัติตามจารีตประเพณี ดังปรากฎในหลักศิลาจารึกวัดเชียงมั่น จึงมีผลทำให้วัฒนธรรมประเพณีได้รับการผสมกลมกลืนกับประเพณีและวัฒนธรรมของ พม่า ต่อมาพ่อค้าชาวพม่าที่เดินทางเข้ามาค้าขายในเชียงใหม่ก็มักจะมาบูรณะ ปฏิสังขรณ์หรือสร้างวัดวาอารามให้เป็นศิลปะแบบพม่า โดยช่างฝีมือพม่า ทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมมีลักษณะแบบพม่า ในสมัยต่อมาเมื่อมีการสร้างวัดก็ยังคงสร้างให้มีรูปแบบพม่าทำให้เกิดความ เข้าใจผิดอยู่เสมอว่าเป็นศิลปะพื้นเมือง จิตรกรรมฝาผนังตามวัดในเชียงใหม่ก็เขียนยอดประสาท เป็นยอดปราสาทแบบพม่าซึ่งก็เป็นอิทธิพลที่พบในพุทธศาสนา  ชาวพม่าก็ยังนับถือผีสางเทวดาควบคู่กันไปด้วยจนเกิดประเพณีว่าเมื่อสร้างวัด หรือปฏิสังขรณ์วัดก็จะมีการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผีสางเทวดาและอัญเชิญให้คุ้ม ครองตนเองด้วย
สิ่งที่น่าสนใจ คือ วิหาร เป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่ทดแทนของเดิมที่ผุพังไปหน้าบันทำเป็นลายพันธุ์พฤกษา ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ทำเป็นรูปพญานาค
อีกสิ่งคือ เจดีย์ ประกอบด้วยฐานเชียงสี่เหลี่ยม รองรอบฐานบัวลูกแก้วสี่เหลี่ยมย่อเก็จ ถัดขึ้นไปเป็นชั้นมาลัยเถาเหลี่ยมซ้อนกันห้าชั้น รับองค์ระฆังกลม บัลลังก์ย่อเหลี่ยม ปล้องไฉน ปลียอดและฉัตร
♥ ♥แม้ว่าจะเป็นวัดที่เป็นสิ่งปลูกสร้างใหม่แต่ก็สวย ควรแก่การเยี่ยมชมค่ะ น๋นว่า วัดนี้ก็มีเอกลักษณ์ ชมเพลินไปเลยค่ะ ♥♥
อ้อ…อีกอย่างค่ะ ที่ลืมไม่ได้ ชาวล้านนาในปัจจุบัน มักจะมาทำบุญในโอกาสพิเศษที่วัดนี้ด้วยชื่ออันเป็นมงคลของวัดไงค่ะ

ครอบครัวของน๋นก็มาทำบุญที่วัดนี้ด้วยเหตูผลเดียวกันนี้แหละค่ะ ♥
น๋นขอขอบคุณภาพสวยๆ และข้อมูลบางส่วน จาก
http://www.bloggang.com/mainblog.php
http://imagevn.multiply.com/photos
http://www.cnxwalkingstreet.com/

7 Responses to '04 วัดชัยพระเกียรติ'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to '04 วัดชัยพระเกียรติ'.

 1. รูปภาพวัดตอนนี้อยู่ลำดับที่ 4 แสดงว่ายังมีอีกเยอะ ซิค่ะ อยากเห็นอีกจังค่ะ
  ชอบจังที่มีเว็ปไซส์ที่ให้ข้อมูลแบบนี้

  แหม่ม

  28 Mar 11 at 5:16 pm

 2. Kewl you sholud come up with that. Excellent!

  Chyna

  15 Apr 11 at 12:45 am

 3. ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยค่ะ วัดนี้ = =

  ฟ้า

  23 Sep 11 at 5:19 pm

 4. คล้ายๆ วัดที่เห็นในเรื่อง รอยใหม เลยค่ะ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นวัดเิดียวกันรึเปล่า

  ฮักเจียงใหม่

  29 Sep 11 at 11:03 am

 5. เป็นวัดที่สวยงามมากมายค่ะ :)

  น้องอ้อม

  18 Oct 11 at 2:40 pm

 6. เวลาไปเดินแอ่ว ถนนฅนเดิน จะเห็นประจำเลยเจ้า ยังไง ถ้ากำลังๆเดินๆแล้วอยากทำบุญ ก่อแวะไปได้เน้อเจ้า

  มะเหมี่ยว

  26 Oct 11 at 1:45 pm

 7. วัดสวยแปลกตาดีจริงๆ ค่ะ

  เขมนิช

  31 Oct 11 at 4:52 pm

Leave a Reply

2 visitors online now
0 guests, 2 bots, 0 members
Max visitors today: 16 at 09:21 am UTC
This month: 27 at 11-08-2017 10:06 am UTC
This year: 53 at 01-13-2017 04:26 pm UTC
All time: 452 at 09-09-2014 04:56 pm UTC