03 วัดศรีเกิด

with 6 comments

ลำดับ 3. วัดศรีเกิด (วัดที่อยู่บนเส้นทางถนนฅนเดินเชียงใหม่-ท่าแพ)

วันนี้น๋นพาไปชมวัดในลำดับที่ 3 วัดศรีเกิด วัดนี้มีอายุยาวนานหลายร้อยปี ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าใครเป็นผู้สร้าง ในวัน เดือน ปีไหนและเมื่อไร

ในส่วนด้านในวิหารก็จะมีพระเจ้าแค่งคม ประวัติกล่าวไว้ว่า ในปี พ.ศ.2027 ปีเถาะ วันพุธ ขึ้น 3 ค่ำเดือน 8 พระเจ้าสิริธรรมจักรพรรดิพิลกราชาธิราช (พระเจ้าติโลกราช) กษัตริย์นครเชียงใหม่ล้านนา รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์มังราย ทรงมอบภาระให้สีหโคตเสนาบดีและมหาอำมาตหล่อพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ โดยมีทองสัมฤทธิ์หนักประมาณสาม สิบสามแสน (3,300,000) ประมาณ 3,960 กก.ขนาดหน้าตักกว้าง 94 นิ้ว (2.39 เมตร) สูง 112 นิ้ว (2.85 เมตร) โดยมีลักษณะเหมือนพระพุทธรูปแบบ ลวปุระ (ศิลปะแบบลพบุรี) หล่อที่วัดป่าตาลมหาวิหาร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของนครเชียงใหม่ ครั้นเมื่อหล่อเสร็จแล้ว พระมหากษัตริย์ทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประมาณ 500 องค์ พร้อมกับพระพุทธรูปแก้วทองและเงิน จากหอพระธาตุส่วนพระองค์มาบรรจุไว้ในเศียรพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้

ซึ่งภายในบริเวณวัด มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ต้องใช้ท่อเหล็กค้ำยันกิ่ง ก้าน สาขาของต้นโพธิ์ ต้นโพธิ์ต้นนี้ก็มีประวัติบอกเล่าว่า เมื่อพญามังรายอยู่เวียงกุมกาม (ในเขตอำเภอสารภี) ยังมีพระมหาเถระเจ้าคณะหนึ่ง นำพระบรมธาตุพระพุทธเจ้ามาตั้งลังกาสิงหล ถวายแด่พญามังราย มีพุทธสารรีระธาตุสิบสององค์ พญามังรายบรรจุไว้ในพระเจดีย์กาดโถมองค์หนึ่ง อีกองค์หนึ่งบรรจุไว้ในพระเมาลี พระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วพญามังรายถวายทองคำห้าร้อย ฝากเจ้ามหาเถรไปบูชาพระศรีมหาโพธิ์ในเมืองลังกา เสร็จการทั้งปวงแล้ว พระมหาเถรเจ้าทั้ง 4 องค์ ก็กลับเมืองลังกา และนำเอาทองคำอันพญามังรายฝากไปนั้น บูชาพระศรีมหาโพธิ์ แล้วสัตยาธิษฐานว่า ผู้ข้าทั้งหลายจักเอาศาสนาพุทธเจ้าไปตั้งในเมืองล้านนา ผีว่าจักรุ่งเรื่องดังความปราถนา ขอให้ต้นศรีมหาโพธิ์ตกลงเหนือจีวรของข้า แต่ครั้นสิ้นคำอธิษฐานแล้ว พระเถระทั้ง 4 ก็ได้เมล็ดมหาโพธิ์ 4 ผล พระมหาเถระเจ้าจึงนำมาสู่ล้านนาไทยและถวายแด่พญามังราย พญามังรายได้นำไปปลูกไว้ยังพันนาทะกานต้นหนึ่ง อีกต้นหนึ่งถวายพระชนนีนาถผู้ชื่อว่า นางเทพคำขยาย นำไปปลูกไว้แทนไม้มะเดื่อที่อารามกาดโถม อีกต้นหนึ่งนำไปปลูกที่เมืองฝาง อีกต้นหนึ่งนำไปปลูกที่ต้นน่าง น่าจะเป็นวัดรั้วนางในปัจจุบันนี้

ไม้ศรีมหาโพธิ์ที่วัดศรีเกิดนั้น เชื่อกันว่าเป็นไม้ศรีมหาโพธิ์ ที่พระมหาเถระเจ้าคณะนั้นนำมาจากประเทศลังกา ยังไม่พบหลักฐานว่าได้นำมาปลูกในวัดศรีเกิดเมื่อใด

สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้ก็คือ

เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโลหะปางมารวิชัย เดิมประดิษฐานอยู่ตามวัดป่าตาลมหาวิหารนานถึง ๓๑๙ ปี เรียก ชื่อว่า “พระเจ้าแข้งคม” หรือ “พระเจ้าแค่งคม” เนื่องจากพระชงฆ์เป็นสันแหลมยาวแตกต่างจากพระพุทธรูปองค์อื่นๆ ลักษณะคล้ายศิลปะแบบอู่ทองพระเจ้าติโลกราชทรงโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธ ศักราช ๒๐๓๐

น๋นขอขอบคุณภาพสวยๆ และข้อมูลบางส่วน จาก
http://www.votedwat.com/
http://www.geocities.com/
http://www.dannipparn.com/
http://www.danpranipparn.com/
http://www.thechiangmai.com/
http://www.cnxwalkingstreet.com/

6 Responses to '03 วัดศรีเกิด'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to '03 วัดศรีเกิด'.

 1. วัดนี้เคยแว๊บๆผ่านค่ะ ตอนได้เดินถนนฅนเดินเมื่อปีที่แล้ว จำได้ค่ะ สวยงามมาก

  ฟ้า

  23 Sep 11 at 5:22 pm

 2. เหมือนบรรยากาศในวัดจะร่มรื่นมากๆเลยนะคะ

  ฮักเจียงใหม่

  29 Sep 11 at 11:07 am

 3. ต้นโพธ์ในรูปต้นใหญ่มากเลยคะ

  น้องอ้อม

  18 Oct 11 at 2:41 pm

 4. ต้นโพธิ์ที่ัวัดนี้ ใหญ่มากมาย เจ้า

  มะเหมี่ยว

  26 Oct 11 at 1:47 pm

 5. ไม่เคยไปเลยยย วัดนี้

  เขมนิช

  31 Oct 11 at 4:54 pm

 6. พระเจ้าทันใจ ที่ยู่ใต้ต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์มาก ผมนับถือมาก๐

  อ๊อด

  18 Dec 12 at 11:30 am

Leave a Reply

8 visitors online now
2 guests, 6 bots, 0 members
Max visitors today: 16 at 09:21 am UTC
This month: 27 at 11-08-2017 10:06 am UTC
This year: 53 at 01-13-2017 04:26 pm UTC
All time: 452 at 09-09-2014 04:56 pm UTC