วัดพันอ้น

with 9 comments

วัดพันอ้น

ที่ตั้งของวัด

วัดพันอ้น ตั้งอยู่เลขที่ 75 ถนนราชดำเนิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร 0-5327-8418

พื้นที่ ของวัด

วัดพันอ้นตั้งอยู่ในเขต เทศบาลนครเชียงใหม่ มีพื้นที่ปรากฏตาม โฉนดที่ดิน เลขที่ 3526 มีเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ 1 งาน 43 ตารางวา ซึ่งมีเนื้อที่ติดกับสถานที่ต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ จรดถนนราชดำเนิน

ทิศใต้ จรดกับคริสต์จักรสามัคคีธรรม และ บ้านพักคลังจังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันออก จรดถนนราชดำเนินซอย 4

ทิศ ตะวันตก จรดถนนราชภาคินัย

วัดพันอ้นสร้างขึ้น เมื่อประมาณ พ.ศ.2044 ใน รัชสมัยของพระเจ้าศิริธรรมจักรพรรดิราช (พญาแก้วหรือพระเมืองแก้ว) กษัตริย์ล้านนาองค์ที่ 13 ในสมัยที่ล้านนาไทยยังเป็นอิสระอยู่ในราชวงค์มังรายมหาราช (ซึ่งเสวยราชย์สมบัติปี พ.ศ. 2038 – ปี พ.ศ. 2068 เป็นเวลา 30 ปี)ซึ่งตรงกับแผ่นดินกรุงศรีอยุธยายุคที่ 2 ในแผ่นดินของสมเด็จพระรามาธิปดีที่ 2
(ราชวงศ์สุพรรณภูมิ) ซึ่งเสวยราชปี พ.ศ. 2034 – พ.ศ. 2072 (เป็น ระยะเวลา 38 ปี)

ความหมายของชื่อวัด

คำว่า “พันอ้น” นั้น สันนิษฐานได้ว่าเป็นชื่อผู้สร้างวัดที่ถวายไว้กับพระพุทธศาสนาผู้สร้างเป็น ทหารหรือขุนนางที่มีบรรศักดิ์เป็น “พัน” เพราะคนในสมัยนั้นเมื่อตนเองประสบความสำเร็จในชีวิตมักจะสร้างวัดไว้เป็น อนุสรณ์ และนำชื่อของตนเองเป็นชื่อวัดที่ตนเองสร้างขึ้นด้วย และท่านคงมีนามว่า “อ้น” เมื่อสร้างวัดแห่งนี้เสร็จจึงให้นามว่า “วัดพันอ้น” ตามบรรดาศักดิ์และชื่อของท่าน ซึ่งปรากฏมีวัดจำนวนมากในตัวเมืองเชียงใหม่ที่นิยมใช้ชื่อผู้สร้างวัดเป็น ชื่อของวัดอยู่ด้วยเช่น

บริเวณ ที่ตั้งวัดพันอ้น นั้นแต่เดิมนั้นมีวัดอยู่ 2 วัดคือวัดพันอ้น และมีวัดข้างเคียงวัดหนึ่งชื่อว่า วัดเจดีย์ควัน เป็นวัดเล็กๆ อยู่ทางทิศตะวันตกของวัดพันอ้น สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันและก็เป็นวัดที่มีขนาดแล็กทั้งคู่ และบวกกับระยะนั้นเป็นยุคที่ล้านนารุ่งเรืองด้วยศิลปวัฒนธรรมอย่างยิ่ง มีการสร้างวัดวาอารามขึ้นมากมายในสมัยพระเมืองแก้วนี้ ต่อมาทั้งสองวัดได้รวมเป็นวัดเดียวกันคือ วัดเจดีย์ควันพันอ้น แต่คนทั่วไปมักจะเรียกง่าย ๆ ว่า วัดพันอ้น

จนถึงปี พ.ศ. 2474 ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินและสมัยเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 9 (องค์สุดท้าย) คณะสงฆ์ สมัยนั้น คือหลวงพ่อพระอภัยสารทะ วัดทุงยู เป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาเห็นว่า วัดพันอ้น เป็นศูนย์กลางเหมาะสมที่จะตั้งเป็นสำนักเรียนประจำจังหวัดเชียงใหม่ แต่พื้นที่ไม่กว้างขวางและค่อนข้างคับแคบ จึงได้ขยายบริเวณวัดออกไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ของวัดเจดีย์ควันซึ่งตอน นั้นเป็นวัดร้าง ส่วนเจดีย์ควัน ปัจจุบันนี้สภาพของเจดีย์ไม่ปรากฏให้เห็น เพราะในปี พ.ศ. 2498 หลวงพ่อพระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ ได้รื้อเจดีย์ออกแล้วสร้างศาลาการเปรียญแทนซึ่งปัจจุบันปรากฏให้เห็นเพียง หลุมเจดีย์เท่านั้น

ลำดับรายนามเจ้าอาวาส “วัดพันอ้น” ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (เท่าที่สืบค้นได้)

1. ครูบาคันธา พ.ศ. 2423 – 2443 รวมระยะเวลา 20 ปี

2. พระครูมหาวิกรม พ.ศ. 2443 – 2485 รวมระยะเวลา 42 ปี

3. พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ พ.ศ.2485–2526 รวมระยะเวลา 41 ปี

4. พระอธิการดวงดี ฐิตปุญโญ พ.ศ. 2526 – 2531 รวมระยะเวลา 6 ปี

5. พระครูนพบุรารักษ์ จอ. เชียงใหม่ (รก.) พ.ศ. 2531 – 2534 รวมระยะเวลา 3 ปี

6. พระครูอมรธรรมทัต พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน

แนวทางการอนุรักษ์วัดพันอ้น

เนื่องจากวัดพันอ้นเป็นวัดที่ค่อนข้างเก่าแก่มีประวัติ และมีสิ่งต่าง ๆ ภายในวัดที่น่าสนใจ มีความ ร่มรื่นเงียบสงบ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ การคมนาคมสะดวกจึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชม กันมากมาย จึงต้องมีแนวทางในการพัฒนาวัด ดังนี้

1.เป็นหน้าที่ของ เจ้าอาวาสที่จะต้องจัดแบ่งหน้าที่บุคคลากรภายในวัดให้ช่วยกันดูแลในเรื่อง ความสะอาดตามสถานที่ต่าง ๆ

2.วัดจัดทำแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับวัด ที่เป็นทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาและทราบถึงความเป็นมาต่าง ๆ ภายในวัด

3.จัดวางกระถางต้นไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับให้เป็นระเบียบ และสวยงาม

4.จัดวางโต๊ะม้านั่งหินขัดใต้ร่มไม้ภายในบริเวณวัดเพื่อ บริการให้ศรัทธาประชาชนมานั่งอ่านหนังสือหรือนั่งพักผ่อน

5.จัดแหล่ง เรียนรู้ให้ประชาชน เช่น ทำศาลาที่อ่านหนังสือพิมพ์, ต้นไม้พูดได้ ฯ

ข้อมูลจาก web : http://www.thaitravelcommunity.com/travelcommunity/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/93.html

9 Responses to 'วัดพันอ้น'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'วัดพันอ้น'.

 1. ไปมาแล้วครับวัดนี้ ของกินเยอะมั่กมาก…

  oishi

  16 Feb 11 at 3:19 pm

 2. พรุ่งนี้วันพระ ไปทำบุญวัดนี้กันค่ะ…

  Auang

  17 Feb 11 at 3:11 pm

 3. วันนี้ถนนคนเดินวันอาทิตย์ของกินเยอะมากเลยครับ…

  หนึ่ง

  25 Mar 11 at 4:39 pm

 4. วัดสวยจังเลยค่ะ ถ้ามีโอกาสไปเชียงใหม่ จะไปให้ครบทุกวัดในถนนคนเดินเลยค่ะ

  ตังเม

  29 Mar 11 at 2:27 pm

 5. ชื่อวัดแต่ละชื่อแปลกจังเลย

  ฟ้า

  23 Sep 11 at 5:31 pm

 6. วัดที่มีแต่ชื่อเงินนะคะ

  ฮักเจียงใหม่

  29 Sep 11 at 11:13 am

 7. เมื่อกี้วัดหมื่น ตอนนี้เหลือพันซะละ ><

  น้องอ้อม

  18 Oct 11 at 2:50 pm

 8. วัดนี้มะเหมี่ยว บ่เกยไปเลยเจ้า แต่ก่อ งามดีเนาะเจ้า ^^

  มะเหมี่ยว

  26 Oct 11 at 2:01 pm

 9. เป็นวัดที่สวยงามมากเลยทีเดียวเชียวคะ

  เขมนิช

  31 Oct 11 at 5:01 pm

Leave a Reply

5 visitors online now
1 guests, 4 bots, 0 members
Max visitors today: 16 at 09:21 am UTC
This month: 27 at 11-08-2017 10:06 am UTC
This year: 53 at 01-13-2017 04:26 pm UTC
All time: 452 at 09-09-2014 04:56 pm UTC