เอื้องแซะ

with 6 comments

ตำนานดอกเอื้องแซะหอมกับความเชื่อของชาวล้านนา


” ดอกเอื้องแซะสัญลักษณ์แห่งความมานะพยายามของคนล้านนา “

ในป่าดงลึกหน้าผาจื้น  “เอื้องแซะ” ขาวหอม อยู่สูงสุดสอยแหงนคอตั้งบ่า

สองฟากผาจื้นรื่นด้วยตะไคร่และไคร่ผา ต่ำลงมาเป็นน้ำตกหลั่นครืนครั่นโครมครึก เหมือนเสียง จ้างฮ้อง

ฝอยน้ำฟองกระจายพรายกล๋ายเป็นรุ้ง   เอื้องแซะกลิ่นฟุ้ง เสียแต่อยู่สูงสุดสอย

บ่ได้มีเรื่องเล่าขานเป๋นต๋ำนานของคนหนุ่มคนสาว ที่เฝ้าบ่มฮักและอยู่ในฮีตในฮอย หวังก่อร่างสร้างตั๋ว

เข้าของเงินทองจ่งไจ้เขียมนักอีนางเฮย   ปี้อ้ายขอลาไกล๋ไปแสวงหาเงินทองของหมั้น แล้วจะฝั้งปิ๊กมาหา

ยกยอเอาสู่เจ้าเป็นเมียนางจ้างแก้วสาวเจ้าหันดีหันงาม เข้าใจ๋ในเหตุในผล…

“ไปเต๊อะปี้อ้ายเหย ข้าเจ้าจะรอ” …จากวันเป๋นเดือน จากเดือนล่วงเลยเป๋นหล๋ายปี๋  ปี้อ้ายคนดี  ห่างหาย

บ่ามีข่าวมีคราว แต่ด้วยใจ๋ตี่บริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยศรัทธา ยึดมั่นถือมั่นในความฮักของสาวเจ้าแม้แต่ปล๋ายก้อย ก็บ่เกยคิดฮ้าย

ว่าปี้อ้ายคนดีจะนอกใจ๋ หรือล้มหายต๋ายจาก  รอคอยด้วยใจ๋พิสุทธิ์  ยกมือไหว้สาผาธนาคุณผะเจ้า ช่วยชี้แนะนำตาง

หื้อปี้อ้ายได้ปิ๊กคืน…จ๋นถึงวันเวลาที่นางต้องลาละสังขาร  จิตวิญญาณยังผูกพันรอคอย  ต๋ายไปแล้ว กล๋ายเป็นหมอกควันไปเกาะ

ห่อหุ้ม แฝงจิตอยู่กับต้นดอกเอื้องแซะ เป๋นขนปุยห่อหุ้มกิ่งก้าน  ยามเอื้องแซะดอกน้อยบาน

กลิ่นหอมอ่อน ๆ จะลอยมาต๋ามลม เหมือนจะได้มาเหน็บแซมเสียบผมยามลมเดือนห้า

เอื้องแซะงามนัก ดอกน้อยสีขาวรื่นเหลืองอยู่สูง และเป็นของสูงก้า แปงเมืองหายากยิ่งนัก

กลิ่นก่อห้อม..ต้องใจ๋ จาวลัวะแต่โบราณนำเอามาเป็นเครื่องบรรณาการถวายแด่เจ้าครองเมือง

คนต่ำใต้ลุ่มฟ้า อย่าหมายว่าจะได้ชม

ดั่งถ้อยคำกล่าวเว้าวาจ๋า  ระหว่างเจ้าจันทร์ผมหอมกับป้อเลี้ยงคนปะหล่องต่องสู ว่า

“ขอข้าได้เหน็บเอื้องแซะ กับเกศเกล้าเกศา ของเจ้าจันทร์ซักเตี้ยเต๊อะ” เจ้าคนงามอ้ำอึ้งอึกอัก

นึกไปถึงคนฮัก เจ้าหล้าอินทะ “เกล้าเกลี้ยงผมมวยนี้ เจ้าปี้เกยเหน็บเอื้องผึ้งหื้อแล้ว”

ป้อเลี้ยงคนปะหล่อง  จงสายต๋าเข้าใส่  ดั่งดาบกล้าคมปราบ มันอู้ขึ้นว่า   “ถ้าเป็นเจ้าหล้า เจ้าจันทร์ก็คงจะเอียงหน้าเข้าหาแล้วละเนาะ” เจ้าจันทร์เลือดขึ้นหน้า   “แม่นแล้ว เจ้าหล้ากับสู เปรียบเทียบกั๋นบ่ได้ดอกป้อเลี้ยง เกล้านี้เฮาเกยเอียงหาเจ้าหล้ามาแล้ว           ดอกเอื้องคำ เจ้าหล้าเกยเหน็บแซมเสียบผม เฮาแล้ว”“ดอกเอื้องคำ  เฮอะ..ดอกเอื้องคำ” ต๋าของคนปะหล่องต๋าเหมือนดาวแฝงหมอก  บ่เกยอ่านชัดกู้นั้นพลันแหวกหมอกออก  ต่างแต่เป็นดาวรังควานบาปเคราะห์บ่แม่นดาวดีฝ่ายกุศลก้ำจ่วย

มันว่าต่อว่า  “ต่ำต้อยสามัญแต๊นักดอกเอื้องคำ  เอื้องแซะอยู่สูงบ่เหน็บ ไปเหน็บเอื้องคำ”

อ. มาลา  คำจันทร์ ปราชญ์ล้านนา และกวีซีไรต์ ได้กล่าวถึงความสำคัญของเอื้องแซะที่มีต่อวิถีชีวิตของคนล้านนา ว่า ดอกเอื้องแซะนั้นเป็นของสูง หายาก  ต้องใช้ความพยายาม  นาน ๆ ถึงจะได้เห็น

ดังในสมัยรัชกาลที่ 7 เสด็จประพาสเมืองเชียงใหม่ ชาวลัวะชาวดอย ต่างไปหา เอื้องแซะมาถวาย  เพราะเป็นเอื้องที่มีกลิ่นหอมนาน

ไม่เหมือนเอื้องทั่วไป

สำหรับ ในเรื่องเจ้าจันทร์ผมหอมนั้น อ.มาลา  คำจันทร์ ได้นำไปผูกไว้ในเรื่องเพื่อให้เห็นถึงความพยายามของพ่อเลี้ยงที่เสมือนคนต่ำ ต้อย เจ้าจันทร์นั้นเปรียบเสมือนเป็นของสูงดังเช่นเอื้องแซะ แต่พ่อเลี้ยงคนปะล่องก็พยายามจะนำมาเชยชมให้ได้ ด้วยวิธีการที่สุจริตถูกต้องด้วยทำนองคลองธรรม  สำหรับเอื้องคำที่เจ้าหล้าเคยเหน็บแซมเสียบผมเจ้าจันทร์นั้น ก็เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์กลาย ๆ ว่าเจ้าหล้าถึงจะเป็นเจ้าจริง แต่เป็นเพียง “บะเต้าปลายเครือ บ่าแต๋งปลายเถา” ยศถาบรรดาศักดิ์ รวมทั้งทรัพย์สมบัติอาจมีไม่มาก

ให้เจ้าจันทร์ได้   แต่สิ่งที่ธรรมดาสามัญทั่วไปที่ใคร ๆ ก็มีได้

แต่ก่อนไม่มีใครกล้าเด็ด เอื้องแซะ เพราะถือว่าเป็นของสูง เป็นของสำหรับเจ้า เป็นของพุทธบูชา

ไม่มีใครกล้านำมาปลูกมาเลี้ยง  เพราะปลูกยาก ดูแลยากประการหนึ่งด้วย  แต่ในปัจจุบันนี้ไม่มีเจ้าไม่มีนายเหมือนแต่ก่อน

คน รุ่นใหม่ใครใคร่ได้ก็เด็ดมาเชยชม เอามาเป็นของตนเองจนได้ บางครั้งก็ไม่ได้คำนึงถึงกติกากฎเกณฑ์ของสังคมแต่อย่างใด  นอกจากนี้แล้ว เอื้องแซะยังเคยใช้เป็นเครื่องบรรณาการระหว่างแม่ฮ่องสอนสู่เมืองเชียงใหม่     และเป็นเครื่องบรรณาการของล้านนาเพื่อมอบให้แก่กรุงรัตนโกสินทร์

ดังนั้นเอื้องแซะจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ลึกลับ มีเสน่ห์ เป็นดอกไม้ต้องห้าม เป็นของสูงบนภูสูง

กลีบขาวนวล กลิ่นเย้ายวน ชวนใฝ่ฝัน มั่นฟ้า

เอื้องแซะงาม ก่อความฮักมา ดั่งกำสัญญา ว่าใจ๋หนอรอคอย

ศรัทธาข้าน้อย รอคอย คอยหา กำมั่นสัญญา บ่ลาร้างห่างไกล

เอื้องขาวเจ้าเย้ายวน กลิ่นอวลชวนเชย ความฮักเอย หื้อมาแนบทรวง

วิญญาฮักตี้ผิดหวัง ยังรอโอบอุ้ม อุ้มชู

ผู้บูชาฮักแต้ แน่จงสมใจ๋

วิญญาฮักตี้ผิดหวัง ยังรอโอบอุ้ม อุ้มชู

ผู้บูชาฮักแต้ แน่จงสมใจ๋.

Written by ALLjob CNX

May 4th, 2011 at 4:52 pm

6 Responses to 'เอื้องแซะ'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'เอื้องแซะ'.

 1. เคยฟังค่ะ เพลงเพราะดี

  ดอกเอื้องเมืองเหนือ

  9 May 11 at 2:01 pm

 2. มันเป๋นดอกที่มีสีเหลืองแม่นก่อครับ เคยหันครับ

  หนุ่มหน้ามน

  22 Sep 11 at 4:55 pm

 3. เพราะมากมายค่ะ เพลงนี้ เมื่อก่อนคุณแม่ชอบเปิดให้ฟัง

  ฮักเจียงใหม่

  29 Sep 11 at 5:45 pm

 4. ดอกเหลือง ๆ สวยๆ จังเลยค่ะ ฟังกับเพลง แบบนี้ อากาศเย็นๆ เป็นอะไรที่เพลินมากเลยค่ะ

  น้องอ้อม

  18 Oct 11 at 5:02 pm

 5. สุดยอดแห่งความเพราะอ่ะค่ะ

  พาเพลิน

  22 Oct 11 at 4:17 pm

 6. เพลงนี้น้องฟังตั้งแต่ เป๋นสมัย ละอ่อนต่อนแต่น อิอิ

  สมสมัย

  26 Oct 11 at 5:39 pm

Leave a Reply

4 visitors online now
2 guests, 2 bots, 0 members
Max visitors today: 16 at 09:21 am UTC
This month: 27 at 11-08-2017 10:06 am UTC
This year: 53 at 01-13-2017 04:26 pm UTC
All time: 452 at 09-09-2014 04:56 pm UTC